top of page

1 na 1 edukacije

Za kozmetičare

Bazna edukacija za nokte

minimalno iskustvo
oprema obezbjeđena
teorija, demonstracija i praktičan rad
trajanje edukacije 3 sata dnevno

800KM
410

/ 4 dana

*modeli se dodatno naplaćuju

Napomena: za grupe od 3 i više polaznika 10% popusta

bottom of page