top of page

Politika privatnosti

Kako bismo obezbjedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korištenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.

Opšte informacije

Prije prikupljanja podataka, Online prodavnica obavještava kupce na koje se podaci odnose o sledećem:

  • da je Online prodavnica uspostavljena od strane privrednog društva Senad Hair Academy d.o.o. Grbavička 8a, 71000 Sarajevo;

  • da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka Senad Hair Academy d.o.o. Grbavička 8a, 71000 Sarajevo;

  • da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Online prodavnice, bezbednost korisnika Online prodavnice, i omogućavanje elektronske trgovine posjetiocima Online prodavnice u skladu sa zakonom;

  • da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;

  • svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korištenja podataka;

  • da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Online prodavnice nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za kupovinu na Online prodavnici;

  • da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika Online prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;

  • da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

Prikupljanje podataka

U cilju uspješne obrade narudžbina kupaca potrebno je da kupci Online prodavnici dostave sledeće podatke: ime i prezime, adresa, email i broj telefona. Uz pomoć tih podataka Online prodavnica će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavjesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. Online prodavnica prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kupovinom na Online prodavnici podrazumjeva se saglasnost korisnika da mu Online prodavnica šalje email, SMS i Viber obavještenja. Online prodavnica daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing, SMS i Viber lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Sigurnost podataka

Online prodavnica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mjere predostrožnosti kako bi se spriječio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Online prodavnica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane putem SSL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Online prodavnica ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja.

Raspoloživost prikupljenih Informacije o kupcu

Kupci mogu od Online prodavnice da zahtjevaju pružanje bilo kakve lične informacije koje Online prodavnica posjeduje o njima. Kupci registracijom daju izričitu saglasnost da se njihovi podaci o ličnosti koriste za marketinške kampanje, međutim kupci mogu da u bilo koje vreme zahtjevaju od Online prodavnice da ne obrađuje više njihove lične podatke u marketinške svrhe. 

Informacije koje Online prodavnica prikuplja mogu biti uskladištene, obrađene i prenošene u sve države u koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, kako bi se omogućilo korištenje informacije u skladu sa ovim Pravilima privatnosti. Kupci kupovinom na Online prodavnici daju izričitu saglasnost sa takvim prenosom podataka o ličnosti.

Period čuvanja podataka o kupcu i ažuriranje

Vaši lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Senad Hair Academy d.o.o. zadržaće podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahtjeva, u skladu sa važećim propisima i zakonima.

Kupci su obavezni da obavjeste Online prodavnicu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.

Važnost Politike privatnosti

Online prodavnica može ažurirati Politiku privatnosti, s vremena na vrijeme, postavljanjem usvajanjem i postavljanjem izmjena i dopuna istih. Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provjere Online prodavnicu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promjenama Pravila privatnosti. 

bottom of page