top of page

1 na 1 edukacije

Muško šišanje - barber tehnike

Barber tehnike šišanja

minimalno iskustvo u šišanju
svaki polaznik je obavezan donijeti svoj alat
teorija, demonstracija i praktičan rad
trajanje edukacije 6 sati

500KM
256

*modeli se dodatno naplaćuju

Napomene:
- navedene cijene važe za 1 dan edukacije
za grupe od 3 i više frizera 10% popusta

bottom of page